Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/031286/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/031286/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na vyznačenie a vybudovanie chodníka "Beňadovo. Chodník pri štátnej ceste III/2275". Plánovaný chodník s dĺžkou 411 m, bude vedený popri ceste tretej triedy III/2275, v zastavanom území obce, v k.ú. Beňadovo.

Žiadateľ: Obec Beňadovo, obecný úrad Beňadovo č. 66, 029 63  Mútne

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.