Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/034777/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/034777/Drn

Žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. k činnosti - Oprava protipovodňovej pravobrežnej ochrannej hrádze a rybovodu v k. ú. Ružomberok. Žiadateľ: RENOSTs.r.o, ul. Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.