Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/033601/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/033601/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2018/024692-004/Drn zo dňa 27. 7. 2018. Žiadateľ: SKIALP ŠKOLA, s.r.o., Bobrovec 550, 032 21

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.