Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2018/08287-Pa


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2018/08287-Pa

Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla skalného (Aquila chrysaetos) v lesnom poraste v k.ú. Pribylina, ktorej obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.