Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2018/04888-Pa


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2018/04888-Pa

Začatie konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci zabezpečenie ochrany biotopu chráneného druhu živočícha hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch č. JPRL 31 1 v LC Liptovský Mikuláš 2, ktorých obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo obce Konská, Konská 213 032 04 Liptovský Ondrej, IČO 42389551

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.