Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2018/10379

27.06.2018

Konanie vo veci vydania súhlasu na prelet vrtuľníkom [§ 14 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny] za účelom prepravy poľovníckeho zariadenia na území Národného parku Malá Fatra v okrese Martin.

Žiadateľ: Poľovnícke združenie Kriváň - Turany.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 04. 07. 2018.

Do konania je možné sa prihlásiť elektronicky na adresu: