Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-MT-OSZP-2018/10379


Začiatok stránky:

OU-MT-OSZP-2018/10379

Konanie vo veci vydania súhlasu na prelet vrtuľníkom [§ 14 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny] za účelom prepravy poľovníckeho zariadenia na území Národného parku Malá Fatra v okrese Martin.

Žiadateľ: Poľovnícke združenie Kriváň - Turany.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 04. 07. 2018.

Do konania je možné sa prihlásiť elektronicky na adresu:

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.