Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2018/7321-CEN


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2018/7321-CEN

Súhlas na oplotenie pozemku ( parcely číslo: 1477/2, 1475, 1476/1 a 1476/2, k.ú. Svätý Kríž)  v extraviláne obce Svätý Kríž  pre Ing. Gabtrielu Tkáčovú z dôvodu zabránenie prejazdu motorovými vozidflami po uvedených pozemkoch a súhlas na výsadbu drevín  (smrek, borovica, breza ) na dotknutých parcelách.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.