Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/022320/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/022320/Ryb

 Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom“, na parcele KN-C č. 20968, v k.ú. Krušetnica, bude mať vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava.

 

Žiadateľ: Miroslav Naništa, Breza č. 348, 029 53  Breza 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.