Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2018/7166

12.04.2018

 

Vydanie súhlasu na pasenie a preháňanie oviec pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek (500 ks oviec) na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra v k. ú. Nolčovo, Podhradie, Krpeľany a Konské a ochranného pásma Národného parku Malá Fatra v k. ú. Šútovo. jeho ochranného pásma.

               Žiadateľ: FARMAVET, s. r. o., Martin, Sklabinská 20

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 19. 04. 2017.

Na prihlásenie sa do konania je možné použiť elektronickú adresu: milan.mucha@minv.sk