Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2018/018534/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2018/018534/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu na banskú činnosť v travertínovom lome Čerená. Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Ludrová, 034 71 Ludrová.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.