Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/003871/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/003871/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. (2) písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na vyznačenie turistického chodníka v k.ú. Zubrohlava.

Žiadateľ: obec Zubrohlava, obecný úrad Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43  Zubrohlava

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.