Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/008676/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/008676/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Kysuca, v RKM 43, v k.ú. Turzovka.

Žiadateľ: STAVOSPOL, spol. s r.o. , Ul. Jašíkova 101, 023 54  Turzovka

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.