Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2018/008100/Drn

15.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na realizáciu rekonštrukcie približovacej linky - zvážnice na území TANAPAu. Žiadateľ: Ing. Jozef Bobák, Priehradná 548/13, 031 01 Liptovský Mikuláš.