Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/044171/Drn

30.10.2017

žiadosť o vydanie súhlasu na vyznačenie náučného chodníka v k. ú. Rabča. Žiadateľ: Obec Rabča, Ul. Hlavná 426, 029 44 Rabča.