Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/042579/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/042579/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vykonanie technických geologických prác podľa projektu "Demänovská Dolina - Lúčky - SO Penzión Energetik, inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum" na území NP Nízke Tatry. Žiadateľ: HES-COMGEO spol s r.o., Kostiviarska ceysta 4, 974 01 Banská Bystrica. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.