Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-MT-OSZP-2017/014464-Mu


Začiatok stránky:

OU-MT-OSZP-2017/014464-Mu

Vydávanie súhlasu na oplotenie pozemkov v 2. stupni ochrany (ochranné pásmo Národného parku Malá Fatra) parc. č. CKN  680/14, 680/15, 680/16 a 680/12 v k. ú. Turčianske Kľačany (EKN 684).

Žiadateľ: Vladimír Holúbek ml., Turčanske Kľačany

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 23. 10. 2017.

Na elektronické prihlásenie je možné použiť adresu:

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.