Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2017/9374-CEN


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2017/9374-CEN

Súhlas na oplotenie pozemku  KN-E 2144/1, k.ú. Liptovský Ján , v extraviláne obce Liptovský Ján z dôvodu výstavby základňovej stanice telekomunikačnej siete pre žiadateľa  AIR TREND s.r.o.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.