Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Tvrdošín - OU-TS-OSZP-2017/000553


Začiatok stránky:

OU-TS-OSZP-2017/000553

Podnet od CHKO Horná Orava na obmedzenie lesohospodárskej činnosti v k.ú. Brezovica - Pozemkové spoločenstvo Urbár Brezovica - výskyt hlucháňa hôrneho, § 4 ods. 2  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.