Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/029908/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/029908/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 24 ods. (5) písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na nakrúcanie scény do dokumentárneho filmu "Osamelí bežci". Nakrúcanie scény je plánované v sprístupnenej jaskyni Važecká jaskyňa v obci Važec. 

Žiadateľ: Punkchart films, s.r.o., Špitálska 20, 811 08  Bratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.