Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/029728/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/029728/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu, povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s konaním skautského tábora v ochrannom pásme TANAPTu, v k. ú. Zuberec. Žiadateľ: Samuel Štefan Mahút, Nemocničná 1945/29, 026 01 Dolný Kubín.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.