Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/029203/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/029203/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na organizovanie podujatia CampFest 2016 na území ochranného pásma NAPANTu. Žiadateľ: Mládež pre Krista - Slovensko, združenie, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.