Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2017/6809-CEN


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2017/6809-CEN

Súhlas  pre žiadateľa Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia - detské atrakcie  na KN-C 2921/258 , KN-C 2946/18 a 2926/266 v k.ú. Demänovská Dolina na území NAPANTu

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.