Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/016675/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/016675/Ryb

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k projektu "Rekreačná chata ", na parcele KN-C č. 1773/2, v k.ú. Mútne.

Žiadateľ: Ján Balek, Mútne č. 624, 029 63  Mútne

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.