Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/021632/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/021632/Ryb

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k projektu "Rodinný dom", na parcelách KN-C č. 507/133 a 507/135, v k.ú. Beňadovo

Žiadateľ: Paulína Brandýsová, Beňadovo č. 64, 029 63  Beňadovo

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.