Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/023980/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/023980/Ryb

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k projektu "Rodinný dom", na parcele KN-C č. 20956/2, v k.ú. Krušetnica.

Žiadateľ: Miroslav Florek, Krušetnica 181, 029 54  Krušetnica

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.