Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/018155/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/018155/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečnoho materiálu v množstve cca 220 m3, z vodného toku Polhoranka.

Žiadateľ: Obec Zubrohlava, obecný úrad, Plátennícka 464, 029 43  Zubrohlava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.