Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/018156/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/018156/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na vjazd a státie s motorovými vozidlami ozbrojených síl SR, do NP Malá Fatra v súvislosti s plánovaným športovým podujatím " Diaľkový pochod FATRA MARCH - Memoriál rotmajstra Pavla Dzivého, ktorý sa uskutoční 24.8.2017.

Žiadateľ: Vojenský útva 1037 Martin, Jilemnického 6, 036 01  Martin

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.