Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/019601/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/019601/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 24 ods. 4 písm. a) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, za účelom odberu vzorky fosílneho plaza, o rozmeroch cca 10 x 5 cm, zo steny jaskyne Štefanová. Vzorku je potrebné odobrať z dôvodu presného taxonomického zaradenia a určenia veku plaza. Nález bude po odobratí a identifikovaní uložený v zbierkach Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, čím sa zabezpečí jeho trvalé zachovanie.

Žiadateľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ulica č. 4, 031 01  Liptovský Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.