Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/019662/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/019662/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky/vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.na organizovanie športového podujatia "Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2017". Žiadateľ: Top Koncept s.r.o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.