Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/019663/Drn

10.04.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v záone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie športového podujatia MINIRALLY TATRY 2017, po existujúcej miestnej komunikácii v k. ú. Východná. Žiadateľ: MGP racing, Priemyselná zóna 545, 032 02 Závažná Poruba.