Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/019144/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/019144/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na organizovanie športového podujatia "Beh na Sinú 2017". Žiadateľ: Obec Demänovská Dolina, Obecný úrad, Demänovská Dolina 258, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.