Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/4711-CEN

04.04.2017

Súhlas na zásah do biotopu z dôvodu stavby „Traverz Jelení grúň 12a-úprava 2016“ na parcele č. KN-C 2947/123 oddelenej od parc. KN-C 2947/1., k.ú. Demänovská Dolina pre TMR a.s.