Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/017959-003/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/017959-003/Kr

Žiadateľ: Karolina Gelatičová, 972 28 Valaská Belá č.450 , študentka

Žiadosť: Povolenie výskumu v rámci školského projektu Vplyv interakcií voľne žijúcich bylinožravcov a vegetácie na procesy vo vysokohorských ekosystémoch na vybraných lokalitách NP malá a Veľká Fatra, NP Nízke Tatry, TANAP, NP Muránska planina, NP Slovenský raj.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.