Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/016576/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/016576/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázanýc činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka a odber vzroiek rastlín, v súvislosti s realizáciou podujatia "Botanické dni 2017" v dňoch 5. - 9. júna 2017. Žiadateľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.