Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/015770/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/015770/Kr

Žiadateľ: Mgr. Tomáš Hulík, Pavla Horova 11, 841 07 Bratislava

Žiadosť: povolenie výnimky zo zákazov podľa  zákona č.543/2002 Z.z. ( pohyb mimo chodníka) a súhlas na monitoring rysa ostrovida, vlka dravého, medveďa hnedého a mačky divej na území NP Veľká Fatra v Ľubochnianskej doline v zimnom období v rokoch 2018-2021.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.