Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/002223/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/002223/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na ošetrenie chránených stromov v obci Višňové

Žiadateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23  Višňové

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.