Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/009275/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/009275/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade z dôvodu možného zásahu do vodného toku realizáciou navrhnutých zmien objektu V128-00 "Prístupová cesta k vetracej šachte", v k.ú. Višňové, stavby Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná skala.

Žiadateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03  Bratislava 3

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.