Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/011903/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/011903/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na úpravu mokrade nachádzajúcej sa na parcele KN-C č. 1274/9, v k.ú. Trnové, okres Žilina, Žilinský kraj. Mokraď je v súčasnosti značne devastovaná a zavážaná stavebným odpadom. Žiadateľ plánuje mokraď vyčistiť a prinavrátiť prírodný charakter.

Žiadateľ: Občianske združenie Malá Fatra, Predmestská 82, 010 01  Žilina

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.