Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/010414/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/010414/Kr

Žiadateľ: Mestské lesy spol. s r.o., Ul. Jána Jančeka 34, 034 01 Ružomberok

Žiadosť o povolenie výnimky na spracovanie kalamity na území PR Smrekovica a NPR Jánošíková kolkáreň na LC Mestské lesy Ružomberok a iní v k.ú. Ružomberok.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.