Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OZSP-2017/1793-CEN

01.02.2017

Umiestnenie informačného zariadenia - označenie budovy, Predajňa športových potrieb a ski servis, pre spoločnosť TMR a.s. v Demänovskej Doline, parc.č.:KN-C 2946/35, 2946/36