Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/009414/Drn

31.01.2017

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností na organizovanie športového podujatia Jasná adrenalín 2017 v stredisku JASNÁ. Žiadateľ: Slovenská asociácia freeridových lyžiarov, Bernolákova 13, 031 01 Liptovský Mikuláš.