Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/006283/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/006283/Drn

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s povolením aplikácie chemických prípravkov na ochranu lesa a pestovateľskú činnosť na území NP Veľká Fatra a NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.