Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/006016/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/006016/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OSZP1-2015/007270-006/Drn zo dňa 1. 6. 2015, na vykonávanie športových aktivít - využívanie cyklotrasí v stredisku Jasná. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.