Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/047857/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/047857/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2015/044337-002/Drn zo dňa 28. 12. 2015. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Babky, Pavlova Ves, 032 21

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.