Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP3-2016/048032/Bal


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP3-2016/048032/Bal

Žiadosť o oplotenie pozemku v k.ú. Krasňany, parcela č. KN-C 851.

Žiadateľ: Juraj Trnka, Ul. Oslobodenia 783/103, 013 05 Belá.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.