Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/047855/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/047855/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejného podujatia "Kľačianska podkova" v k. ú. Turčianske Kľačany. Žiadateľ: Afus-Klub Kľačianska Podkova, Turčianske Kľačany 50, Vrútky 038 61.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.