Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/043593/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/043593/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na horolezeckú činnosť v NPR Ďumbier. Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok, Junácka 6, 832 80 Bratislava.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.