Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/045211/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/045211/Drn

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. k projektu MVE Račková v k. ú. Jamník. Žiadateľ: Oliver Zuskin, WSE s.r.o., ČSA 383, 033 01 Liptovský Hrádok

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.