Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/036242/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/036242/Drn

Žiadosť o vydanie príslušných povolení (súhlasov) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na rozšírenie zjazdovky Turistická Z - 2016, na území NAPANTu. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.